Select Page

Jon Otero naiz, eta C21 gimnasioan egon naz praktikak egiten. Ez dodaz egin ordu kopuru asko lesio bat izan dodalako eta hau asko luzatu egin da errekuperazio txarra egin dodalako. Hori alde batera utziz gustura egon naz gimnasio honetan, oso atseginak izan diralako nirekin, baina praktikak baino gehiago bezero bat nintzelaren itxura neukan. Ez dot egin klase bat bez, ezta klase baten atalen bat, beraz ez dot uste ezer ikasi dodanik praktiketan.