Select Page

Duncan Marquez naiz, Egokitzapen fisikoko goi mailako 1. maila kurtsatzen dut eta Santutxuko “Nivel 3” gimnasioan praktiketan nago.

Santutxuko “NV3” gimnasio txikia eta auzokoa denez giro familiar batean mugitzen gara. Praktikak nire ezagutza klase gidatuei buruz handitzeko eta beste eremuetara eramateko gai izateko balio izan zait. Aldi berean klasean ez dugu eman klase gidatu motak ikusi ditut (Balance, Jump…).

Egunero, klase gidatu ezberdinetara sar naiteke eta hori motibagarritasun puntu bat gehiago ematen dit eta era batera behar dit gauza guztiak probatzera.